Sudahkah Kita Memahami Tujuan Hidup?
Bukan bermaksud menggurui, hanya ingin berbagi.
Semoga tulisan ini berarti dan bermanfaat.Perumahan Sukaraya, Cikarang pada 22 September 2019, merupakan hari pertama kali masuk ke komunitas kumpul-kumpul berfaedah. Yakni para Ibu-Ibu yang Allah gerakan hatinya untuk saling berjumpa dan mengisi, dalam hal kebaikan.
Komunitas ini bernama Ainul Mardiah, Kajian untuk para Nissa. Kebanyakan dari mereka adalah para istri dari para suami yang tergabung dari komunitas Istima (Intellect Spiritual & Trainer Motivation).

Dari kajian yang di isi oleh pemateri bernama pak Doni dari Istima yang membahas tentang apa sih tujuan dari penciptaan manusia di dunia ini?
Seperti yang tertulis dalam Al quran, surat Az-Zariyat ayat 56.Sehingga tulisan ini saya beri judul, "Sudahkah Kita Memahami Tujuan Hidup?"

******

Puncak dari ibadah adalah menjadi orang yang muttaqin.

Apakah Muttaqin itu?
Muttaqin adalah orang yang bertaqwa atau orang yang memelihara diri dengan menjalankan semua perintah- perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan- Nya.
Pekerjaannya dinamakan taqwa.
Sifat-Sifat Orang Muttaqin Dalam Al-Qur'an dan hadist banyak diterangkan mengenai sifat-sifat atau tanda-tanda orang yang bertaqwa kepada Allah, antara lain:
1. Percaya adanya alam ghoib.
2. Mempercayai keberadaannya Al-Qur'an
3. Menegakkan sholat 5 waktu
4. Mau menginfakkan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah kepada jalan yang diridhoi Allah
5. Beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW
6. Mengimani akan datangnya hari kiamat
7. Suka memaafkan kesalahan orang lain
8. Suka menahan amarahnya
9. Jika terlanjur berbuat kejahatan, segera sadar dan mohon ampun kepada Allah, dan bertaubat.

****

Ada hal yang harus kita pahami dan lebih dalam lagi mengenai tujuan Allah menciptakan kita hidup di dunia ini. Tiada lain adalah untuk beribadah kepada-Nya.
Dan selalu niatkan pada diri kita masing-masing, bahwa hidup ini diniati untuk belajar dengan ilmu yang datangnya dari Allah.
Terus belajar memaknai dan memahami ayat-ayat yang tertulis dalam kitab Al Qur'an. Tentang meyakini Allah itu sangat dekat dan betapa baiknya Allah.
Seperti pada surat Al Baqarah ayat 186.******
Dan salah satu tujuan setiap dari kita diciptakan ialah untuk menjadi khalifah di bumi ini.
Khalifah (pemimpin) untuk memimpin diri sendiri dan orang lain. Dan pemimpin yang diberikan kepercayaan.
Dan tidakkah Allah menciptakan manusia bukan untuk main-main?
Seperti yang tertulis pada surat Al-Mu'minun ayat 115.Kita sebagai manusia diberi amanah oleh Allah dalam kehidupan ini, untuk menjadi khalifah bukan?
Untuk mengurus bumi bukan?

Tertulis dalam surat Al-Ahzab ayat 72.Betapa kita sebagai manusia itu amat bodoh dan dzalim.
Bodoh -> Tahu tapi tidak mau menyampaikan
Dzalim -> Menyampaikan tapi tidak pada tempatnya.

Tapi, bukankan kita memiliki peluang untuk menjadi manusia yang lebih baik?
Menyampaikan kebaikan meski hanya satu ayat?
Ya, seperti hadist Nabi, "Sampaikanlah walau satu ayat"

Semoga kita yang Allah amanahkan sebagai manusia, menjadi manusia yang terus menjaga iman.
Iman yang diyakini dalam hati.
Diucapkan dengan lisan.
Diamalkan dalam bentuk perbuatan.


Cikarang, 29/9/2019

-Tumiesn-

#NgajidanBerkarya
# RiviewalaTumiesn